Rosenmetoden

För dig som söker förändring

Metoden är varsam

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Vi kanske inte ens märker att vi har spänningen i kroppen, det har blivit en gammal vana att hålla sig så. Omedvetet låter vi den ta energi men genom att stanna upp och lyssna inåt kan vi med hjälp av Rosenmetodens varsamma beröring lösa upp spänningen och hitta tillbaka till vår urspungliga hållning och genom detta kanske återfå mer av vår kraft, glädje och energi.

Jag möter dig där du är

Behandlingen sker på en massagebänk genom att jag med beröring/tryck låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Genom en stöttande och inlyssnande närvaro kan du börja känna in, acceptera och öppna upp för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna. Första gången som du kommer till mig får du fylla i ett formulär och svara på några hälsofrågor. Jag berättar om behandlingen och stämmer av med dig vad du har för förväntningar, frågor eller problem. Själva behandlingen tar mellan 45 och 55 minuter. Har du några frågor om metoden eller behandling är du varmt välkommen att kontakta mig!

För dig som söker förändring

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

 • lider av fysisk smärta.
 • har muskelspänningar eller hållningsproblem.
 • önskar undersöka om den fysiska/känslomässiga smärtan kan lindras genom djup avspänning.
 • lider av sömnlöshet eller trötthet.
 • har svårt att slappna av i en stressad vardag.
 • har en önskan om att lyssna mer på och bli medveten om din kropps intelligens.
 • önskar lyssna mer inåt efter vägledning när du befinner dig i förändring och personlig utveckling.

"Massage för själen"

- Marion Rosen -

Rosenmetoden

Rosenmetoden har fått sitt namn från sin skapare, Marion Rosen (1914-2012). Född i Tyskland och verksam som sjukgymnast/fysioterapeut i USA. Marion lärde sig tolka vad kroppen visar/håller och hur man kan skapa medvetenhet om detta med hjälp av den mjuka, inkännade beröring som Rosenmetoden är. Metoden har funnits 40 år i Sverige.


Marions  Rosens vision*

Rosenmetoden förändrar människor. Människor kommer i kontakt med sin potential. Människor kommer i kontakt med sina känslor, särsilt med de känslor som inte har uttryckts på länge, speciellt kärlek. Då förändras deras liv och deras omgivning förändras också. De har en påverkan på människor runt omkring sig. Var de än är blir det mera kommunikation, mera förståelse och mera acceptans.

Min vision är att detta inte bara ska ske i den närmaste omgivningen utan att det ska spridas över världen. 

Denna kraft transformerar hat till en angelägenhet att aldrig behöva hata igen.

Det är en annan aspekt av detta arbete, när du slappnar av och låter din diafragma arbeta så som den är skapt att arbeta i tre dimensioner, så får du en känsla av tillit och ofta infinner sig ett tillstånd av att släppa taget. Människor säger: "Jag känner frid nu".

I det tillståndet kommer du i kontakt med någonting som är bortom dina begränsningar, någonting som är större än dig själv och som kallas universum, alltet, ovillkorlig kärlek eller Gud, vad du än väljer för ord.


*Översättning av Annika Minnbergh, seniorlärare Rosenmetoden och min huvudhandledare under utbildningen.

Min bakgrund

Jag blev färdig Rosenterapeut 2023 och har utbildat mig hos Axelsons och Humanova. Mitt behandlingsrum har jag inrett i lugn miljö hemma på Dammvägen i Bollnäs där jag arbetar under tystnadslöfte, jag är medlem i och ansvarsförsäkrad via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KRY). 


Rosenmetoden har varit till stor hjälp personligen då jag, under i princip hela mitt vuxna liv, levt med smärta i kroppen efter en MC-olycka i ungdomen. Metoden har hjälp mig att hantera både fysisk smärta och minnen från traumat. Jag var vid medvetande vid själva olyckstillfället men hade inga minnen från olycksplatsen, kroppen hade helt blockerat de hemska minnesbilderna. Minnen som bitvis har kunnat få komma tillbaka och bearbetas genom Rosenbehandlingar. Jag har även blivit medveten om och kunnat släppa onödiga spänningar som kroppen hållit enbart av gammal vana. Spänningar som inte behövs längre men som funnits kvar och tagit energi. Genom Rosenmetoden har jag också fått en helt annan syn på och acceptans för hur traumat påverkat/påverkar mig både kroppsligt och själsligt. Jag upplever numer en mycket större energi, ork och tillförsikt i livet!


Utbildningen till Rosenterapeut påbörjade jag 2015 efter att ha genomgått en fotledstransplantation. (Är du intresserad av hur rehabtiden var finns den beskriven i bloggform här: Länk till blogg.)

Rosenmetoden passar inte dig som:

 • är i direkt kris (tex. skilsmässa, nära anhörigs bortgång etc.) men passar däremot när du börjar känna att du vill komma tillbaka efter en kris.
 • är i någon form av beroende (alkohol, droger etc.).
 • är precis i början av en graviditet (innan 12:e veckan).
 • är minderårig.
 • äter stark psykofarmaka (SSRI är ok).

Personuppgifter


Karin Mickelsson är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och detta görs i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) vilket bl.a innebär att inte hantera mer personuppgifter än nödvändigt, inte spara dem längre än nödvändigt samt hantera dem med största försiktighet. 


Jag samlar in och behandlar personuppgifter i första hand för att kunna hantera bokningar och tillhandahållande av min tjänst samt för att säkerställa att riktlinjer för journalföring uppfylls. Detta för att säkerställa service och säkerhet både för mig som terapuet och mina klienter.

Personuppgifter i form av kontaktuppgifter lämnas av klienten; namn, telefonnummer, mailadress etc. detta kan bl. a. ske via telefon, mail, på hemsida, muntligen eller i bokningssystemet (Boka Direkts integritetspolicy: länk ). 


Vid första besöket får klienten fylla i ett hälsoformulär där frågor om hälsotillstånd, ev. mediciner samt förväntningar med behandlingen samlas in. Enkel kortfattad journalföring görs efter varje besök i detta dokument. Dokumentet sparas ej digitalt, delas inte med någon utomstående part (förutom på klientens förfrågan) och sparas i 10 år efter sista besök. 


Som klient har du rätt att begära registerutdrag för att verifiera informationen som finns insamlad. För att säkerställa att den kommer till rätt person skickas den enbart per brev till folkbokföringsadressen, alternativt lämnas ut personligen mot legitimering. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för.